Pro katechety a rodiče

Jak na to

Znamení kříže

Boží výzbroj

Modlitba na prstech

Růženec

Radostný růženec

Příprava na mši svatou

Modlitba před jídlem

Boží jméno (2. přikázání Desatera)

Korunka k Božímu Milosrdenství

Být v klidu

Svátost smíření (zpytování svědomí, lítost, předsevzetí)

Svátost smíření (vyznání, skutek pokání)

Příběhy z vlčího batůžku 

Moudrost je dar – Jak se Anička seznamovala s moudrostí Ducha Svatého 

Batoh do nebe (svátost křtu) – Jak se Patrik chystal na výlet 

O Zahradníkovi duše (Eucharistie, svátost smíření) – O Marušce, která chtěla pečovat o svou duši

Nový pohled (svátost biřmování) – Filip s Martinem na výletě

Návštěva u Krále (3. přikázání) – O Báře, ktré se nechtělo vstávat

O neVDĚČNOSTI (4. přikázání) –  Jak se Radim učil vážit si rodičů

Malá velká bitva (5. přikázání) – Eliška, která zvítězila v těžké bitvě

Umění žít – Radek se učí umění života podle evangelia

Naber sílu – Adam, který uměl čerpat lásku a také se o ni rozdělit

Být maličký (dar Bázně Boží) – Jak Šimon pomáhal a tatínek snil

Klíč k poznání – Jak Vítek, Vojta a pan farář objevovali dar poznání

Záchranná mise – O Lence, která měla starost o své kamarády

Nedělní evangelia

Cyklus „B“ 

23. neděle v mezidobí (Mk 7,31-37) –  Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?

24. neděle v mezidobí (Mk 8,27-35) –  Proč se Pán Ježíš ptá, když přece všechno ví?

25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) –  Proč se učedníci Ježíše báli?

26. neděle v mezidobí (Mk 9,38-48) –  Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali? 

27. neděle v mezidobí (Mk 10,2-16) – Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?

28. neděle v mezidobí (Mk 10,17-30)Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe? 

29. neděle v mezidobí (Mk 10,35-45) – Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní? 

30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) – Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil? 

31. neděle v mezidobí (Mk 12,28-34) Jak daleko je do Božího království? 

32. neděle v mezidobí (Mk 12,38-44) – Kdo dává víc?

33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) – Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou? 

Slavnost Krista Krále (Jan 18,33-37) – Když je ježíš král světa, tak proč ve světě vládne zlo? 

Cyklus „C“

1. neděle adventní (Lk 21,25-28.34-36) – Co to znamená mít zatížené srdce? 

2. neděle adventní (Lk 3,1-6) – Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši? 

3. neděle adventní (Lk 3,10-18) – Pán Ježíš s lopatou? 

4. neděle adventní (Lk 1,39-45) – Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?

3. neděle v mezidobí (Lk 1,1-14-21) – Proč musím chodit každou neděli do kostela? 

4. neděle v mezidobí (Lk 4,21-30) – Proč se v Nazaretě na Ježíše tak zlobili?

5. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) – Jak se loví lidi?

6. neděle v mezidobí (Lk 6,17.20-26) – Co to je být blahoslavený?

7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) – Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí?

8. neděle v mezidobí (Lk 6,39-45) – Proč žák nepřekoná učitele?

1. neděle postní (Lk 4,1-13) – Co je to pokušení?

2. neděle postní (Lk 9,28-36) – Jak mohly Ježíšovi najednou zbělet šaty?

3. neděle postní (Lk 13,1-9) – Proč jsou ve světě neštětí a války?

4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) – Jak by vypadal ideální syn?

5. neděle postní (Jan 8,1-11) – Co psal Ježíš na zem?

Květná neděle (Lk 19, 28-40) – Proč má poslední postní neděle několik názvů?

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9) – Proč Petr a Jan závodili?

2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) – Kde byl Tomáš?

3. neděle velikonoční (Jan Jan 21,1-19) – Proč učedníci vzkříšeného Ježíše hned nepoznali?

4. neděle velikonoční (Jan 10,27-30) – Co mě může vytrhnout z Božích rukou?

5. neděle velikonoční (Jan 13,31-35) – Je možné dodržet Ježíšovo přikázání lásky?

6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) – Jak nám Duch Svatý připomíná Ježíšova slova?

7. neděle velikonoční (Jan 17,20-26) – Proč se musím každý den modlit?

Slavnost Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) – K čemu potřebuji Ducha Svatého?

Velikonoční svědectví – Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý?

biskup Martin David

biskup Václav Malý

biskup Zdenek Wasserbauer

biskup Antonín Basler

biskup Josef Nuzík

biskup Pavel Konzbul

arcibiskup Jan Graubner

otec Roman Vlk

Bůh, Ježíš

Proč Pána Boha nevidíme?

Kdo stvořil Boha?

Proč má Bůh rád i ty, kdo hřeší?

Proč se Ježíš píše jako JESUS?

Proč si Ježíš vybral zrovna 12 učedníků?

V pekle jsou jen zlí lidé. Co tam dělal Pán Ježíš?

Boží přikázání – Vlkumil vypráví

Bible

O čem je Bible a proč je důležité ji číst?

V Bibli čteme o putování do zaslíbené země. Kde ona zaslíbená země je?

Jsou všechny příběhy z Bible skutečně pravdivé?

Proč číst Bibli, když tomu mnohdy nerozumím a nepamatuji si to

Bible je pramen, který nikdy nevyčerpáme

Kostel a liturgie

Proč se v kostele používá kadidlo?

Proč jsou v některých kostelech hrobky?

Proč se při mši svaté používají zvonky?

Panna Maria a svatí

Kdo vymyslel růženec?

Kolik je svatých jmen?

Proč se modlíme k Panně Marii?

Co jste na sv. Josefovi obdivoval jako malý kluk?

Co obdivujete na sv. Ludmile a čím může být pro nás příkladem?

Sv. Cyril a Metoděj

Sv. Benedikt

Sv. Ignác z Loyoly

Sv. Alfons

Sv. Jan Maria Vianney

Sv. Terezie Benedikta

Nanebevzetí Panny Marie

Sv. Monika a Augustin

Sv. Bernard

Sv. Jan Sarkander

Kněžství, řeholní život

Kdo je to bohoslovec?

Co je to kněžský seminář?

Jak se někdo stane knězem?

Proč se říká papeži papež a panu faráři pan farář?

Je život v klášteře zábava?

Doba postní

Jaký je rozdíl mezi popelem a popelcem?

Co to znamená půst?

Proč se postit?

Proč je dobré se postit?

Jak se postit, když je kolem nás tolik dobrot? 

V čem je pro nás půst dobrý?

Co mám dělat s posvěcenými ratolestmi z Květné neděle?

Ukazovací písničky

Jesus I love You

Moje malé světélko

Andělé nade mnou bdí

Jsem v Boží armádě

Muž moudrý

Banana

Videonávody

Výroba sítě

Skládačka – kříž a jeho poselství

Skládačka – kříž z „palmové ratolesti“ 

Vystřihovánka síť s rybkami

Ostatní

O vytrvalosti (s Prof. Volfíkem) 

Je s námi ďábel, když se modlíme?

Proč musí lidé zemřít?

Proč je jedna svíčka na adventním věnci růžová?

Co je to jednota křesťanů?

Kdo je to misionář?

Když budu mít požehnanou aktovku, to pak nikdy nedostanu pětku?

Co mám dělat, abych se nevztekal?

Proč nemůžu poslouchat všechny písničky, které se mi líbí?

Eshop má nyní dovolenou

Prosíme, objednávejte až budeme mít zase otevřeno. Otevíráme cca na konci ledna, možná dříve. Děkujeme za pochopení.